бөөнөөр савласан гар ариутгагч, коктаям дахь эмнэлгийн дэлгүүрүүд

  • Нүүр хуудас
  • /
  • бөөнөөр савласан гар ариутгагч, коктаям дахь эмнэлгийн дэлгүүрүүд

бөөнөөр савласан гар ариутгагч, коктаям дахь эмнэлгийн дэлгүүрүүд

ХувьсалМН2020-07-24 17:55 БЗД-ийн 27-р хороо, 2-р хороо "Дарь-Эхийн гудамж"-ны автозамыг шинэчлэх ажлын хүрээнд "Ус зайлуулах шугам, хоолой"-г суурилуулахтай холбогдуулан тус хэсгийн автозамыг 2020 оны 07-р сарын 27-ны 22:00 цагаас 08-р сарын 10Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт“Эмнэлгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар 7 эмнэлгийн эрсдэлийг үнэлэхэд 1 эмнэлэг “ их ” эрсдэлтэй, 2 эмнэлэг “ду нд ” эрсдэлтэй, 4 эмнэлэг “ бага ” эрсдэлтэй дүгнэгдлээ “ИхХувьсалМН2020-07-24 17:55 БЗД-ийн 27-р хороо, 2-р хороо "Дарь-Эхийн гудамж"-ны автозамыг шинэчлэх ажлын хүрээнд "Ус зайлуулах шугам, хоолой"-г суурилуулахтай холбогдуулан тус хэсгийн автозамыг 2020 оны 07-р сарын 27-ны 22:00 цагаас 08-р сарын 10
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт“Эмнэлгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар 7 эмнэлгийн эрсдэлийг үнэлэхэд 1 эмнэлэг “ их ” эрсдэлтэй, 2 эмнэлэг “ду нд ” эрсдэлтэй, 4 эмнэлэг “ бага ” эрсдэлтэй дүгнэгдлээ “Их
ХувьсалМН2020-07-24 17:55 БЗД-ийн 27-р хороо, 2-р хороо "Дарь-Эхийн гудамж"-ны автозамыг шинэчлэх ажлын хүрээнд "Ус зайлуулах шугам, хоолой"-г суурилуулахтай холбогдуулан тус хэсгийн автозамыг 2020 оны 07-р сарын 27-ны 22:00 цагаас 08-р сарын 10
ХувьсалМН2020-07-24 17:55 БЗД-ийн 27-р хороо, 2-р хороо "Дарь-Эхийн гудамж"-ны автозамыг шинэчлэх ажлын хүрээнд "Ус зайлуулах шугам, хоолой"-г суурилуулахтай холбогдуулан тус хэсгийн автозамыг 2020 оны 07-р сарын 27-ны 22:00 цагаас 08-р сарын 10
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт“Эмнэлгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар 7 эмнэлгийн эрсдэлийг үнэлэхэд 1 эмнэлэг “ их ” эрсдэлтэй, 2 эмнэлэг “ду нд ” эрсдэлтэй, 4 эмнэлэг “ бага ” эрсдэлтэй дүгнэгдлээ “Их
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт“Эмнэлгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар 7 эмнэлгийн эрсдэлийг үнэлэхэд 1 эмнэлэг “ их ” эрсдэлтэй, 2 эмнэлэг “ду нд ” эрсдэлтэй, 4 эмнэлэг “ бага ” эрсдэлтэй дүгнэгдлээ “Их
ХувьсалМН2020-07-24 17:55 БЗД-ийн 27-р хороо, 2-р хороо "Дарь-Эхийн гудамж"-ны автозамыг шинэчлэх ажлын хүрээнд "Ус зайлуулах шугам, хоолой"-г суурилуулахтай холбогдуулан тус хэсгийн автозамыг 2020 оны 07-р сарын 27-ны 22:00 цагаас 08-р сарын 10
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт“Эмнэлгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар 7 эмнэлгийн эрсдэлийг үнэлэхэд 1 эмнэлэг “ их ” эрсдэлтэй, 2 эмнэлэг “ду нд ” эрсдэлтэй, 4 эмнэлэг “ бага ” эрсдэлтэй дүгнэгдлээ “Их