vijayawada дахь ариутгагч компаниудын сорт

vijayawada дахь ариутгагч компаниудын сорт

ГМанлайжав: Цөмийн энерги бол ирээдүйн хөгжлийн нэг тулгуурЭнэ тогтоолд дурьдснаар, ЦЭК нь улс ардын аж ахуй, соёлыг хөгжүүлэхэд цөмийн энергийг ашиглах, эрдэм шинжилгээний ажлыг өрнүүлэн, тус орны үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, соёлын байгууллагад цацрагГМанлайжав: Цөмийн энерги бол ирээдүйн хөгжлийн нэг тулгуурЭнэ тогтоолд дурьдснаар, ЦЭК нь улс ардын аж ахуй, соёлыг хөгжүүлэхэд цөмийн энергийг ашиглах, эрдэм шинжилгээний ажлыг өрнүүлэн, тус орны үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, соёлын байгууллагад цацрагГМанлайжав: Цөмийн энерги бол ирээдүйн хөгжлийн нэг тулгуурЭнэ тогтоолд дурьдснаар, ЦЭК нь улс ардын аж ахуй, соёлыг хөгжүүлэхэд цөмийн энергийг ашиглах, эрдэм шинжилгээний ажлыг өрнүүлэн, тус орны үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, соёлын байгууллагад цацраг
ГМанлайжав: Цөмийн энерги бол ирээдүйн хөгжлийн нэг тулгуурЭнэ тогтоолд дурьдснаар, ЦЭК нь улс ардын аж ахуй, соёлыг хөгжүүлэхэд цөмийн энергийг ашиглах, эрдэм шинжилгээний ажлыг өрнүүлэн, тус орны үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, соёлын байгууллагад цацраг
ГМанлайжав: Цөмийн энерги бол ирээдүйн хөгжлийн нэг тулгуурЭнэ тогтоолд дурьдснаар, ЦЭК нь улс ардын аж ахуй, соёлыг хөгжүүлэхэд цөмийн энергийг ашиглах, эрдэм шинжилгээний ажлыг өрнүүлэн, тус орны үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, соёлын байгууллагад цацраг