med prod цэвэр мэдрэгчтэй гар ариутгагч ár

med prod цэвэр мэдрэгчтэй гар ариутгагч ár

Gatsby cosmetics, Ulaanbaatar (2020) - Gleauty-13 хэт ягаан туяаны ариутгагч гэрэлтэй ба 10 секундэнд тухайлсан гадаргууг 99,9% ариутгана-Нүд хамгаалах смарт мэдрэгчтэй буюу зөвхөн доошоо харуулж байх үед асна-Тогоор цэнэглэнэGatsby cosmetics, Ulaanbaatar (2020) - Gleauty-13 хэт ягаан туяаны ариутгагч гэрэлтэй ба 10 секундэнд тухайлсан гадаргууг 99,9% ариутгана-Нүд хамгаалах смарт мэдрэгчтэй буюу зөвхөн доошоо харуулж байх үед асна-Тогоор цэнэглэнэGatsby cosmetics, Ulaanbaatar (2020) - Gleauty-13 хэт ягаан туяаны ариутгагч гэрэлтэй ба 10 секундэнд тухайлсан гадаргууг 99,9% ариутгана-Нүд хамгаалах смарт мэдрэгчтэй буюу зөвхөн доошоо харуулж байх үед асна-Тогоор цэнэглэнэ
Gatsby cosmetics, Ulaanbaatar (2020) - Gleauty-13 хэт ягаан туяаны ариутгагч гэрэлтэй ба 10 секундэнд тухайлсан гадаргууг 99,9% ариутгана-Нүд хамгаалах смарт мэдрэгчтэй буюу зөвхөн доошоо харуулж байх үед асна-Тогоор цэнэглэнэ
Gatsby cosmetics, Ulaanbaatar (2020) - Gleauty-13 хэт ягаан туяаны ариутгагч гэрэлтэй ба 10 секундэнд тухайлсан гадаргууг 99,9% ариутгана-Нүд хамгаалах смарт мэдрэгчтэй буюу зөвхөн доошоо харуулж байх үед асна-Тогоор цэнэглэнэ