cipla компанийн senetizer үнэ 2020 оны 1-р сард

cipla компанийн senetizer үнэ 2020 оны 1-р сард

Kärcher Mongolia, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, сэлбэ Кэрхэр Монгол - бүх төрлийн угаалга, цэвэрлэгээний төхөөрөмж: Герман чанар Алфрэд Керхер Алфрэд Керхер нь Вүртэмбэргийн үйлдвэржилтийн эхэн үед шинийг санаачилан гар бие оролцож томоохон хувь нэмр оруулсанKärcher Mongolia, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, сэлбэ "Шинэ бага хүрээ" компанийн "Эх тэрэлж" амралтын газрын ажилчдад сургалт хийлээ Сургалтаар: 1 Gel hand sanitizer 2 Quik-Care Foam hand sanitizer +Тунлагч аппарат 3 Ecolab Sanitizer 4 Quat Sanitizer 5Kärcher Mongolia, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, сэлбэ "Шинэ бага хүрээ" компанийн "Эх тэрэлж" амралтын газрын ажилчдад сургалт хийлээ Сургалтаар: 1 Gel hand sanitizer 2 Quik-Care Foam hand sanitizer +Тунлагч аппарат 3 Ecolab Sanitizer 4 Quat Sanitizer 5
ECOLAB Mongolia Public Group | FacebookИнгээд 1922 оны 11 сард Тутанхамон хааны битүүмжилсэн бунханг олсон Лорд Египетэд ирснээсээ хоёр сарын дараа буюу 1923 оны 4-р сарын 5-нд нас баржээ
ECOLAB Mongolia Public Group | FacebookИнгээд 1922 оны 11 сард Тутанхамон хааны битүүмжилсэн бунханг олсон Лорд Египетэд ирснээсээ хоёр сарын дараа буюу 1923 оны 4-р сарын 5-нд нас баржээ
Kärcher Mongolia, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, сэлбэ "Шинэ бага хүрээ" компанийн "Эх тэрэлж" амралтын газрын ажилчдад сургалт хийлээ Сургалтаар: 1 Gel hand sanitizer 2 Quik-Care Foam hand sanitizer +Тунлагч аппарат 3 Ecolab Sanitizer 4 Quat Sanitizer 5
Kärcher Mongolia, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, сэлбэ "Шинэ бага хүрээ" компанийн "Эх тэрэлж" амралтын газрын ажилчдад сургалт хийлээ Сургалтаар: 1 Gel hand sanitizer 2 Quik-Care Foam hand sanitizer +Тунлагч аппарат 3 Ecolab Sanitizer 4 Quat Sanitizer 5
ECOLAB Mongolia Public Group | FacebookИнгээд 1922 оны 11 сард Тутанхамон хааны битүүмжилсэн бунханг олсон Лорд Египетэд ирснээсээ хоёр сарын дараа буюу 1923 оны 4-р сарын 5-нд нас баржээ
Kärcher Mongolia, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, сэлбэ Кэрхэр Монгол - бүх төрлийн угаалга, цэвэрлэгээний төхөөрөмж: Герман чанар Алфрэд Керхер Алфрэд Керхер нь Вүртэмбэргийн үйлдвэржилтийн эхэн үед шинийг санаачилан гар бие оролцож томоохон хувь нэмр оруулсан
Kärcher Mongolia, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, сэлбэ "Шинэ бага хүрээ" компанийн "Эх тэрэлж" амралтын газрын ажилчдад сургалт хийлээ Сургалтаар: 1 Gel hand sanitizer 2 Quik-Care Foam hand sanitizer +Тунлагч аппарат 3 Ecolab Sanitizer 4 Quat Sanitizer 5
Kärcher Mongolia, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, сэлбэ Кэрхэр Монгол - бүх төрлийн угаалга, цэвэрлэгээний төхөөрөмж: Герман чанар Алфрэд Керхер Алфрэд Керхер нь Вүртэмбэргийн үйлдвэржилтийн эхэн үед шинийг санаачилан гар бие оролцож томоохон хувь нэмр оруулсан
Kärcher Mongolia, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, сэлбэ Кэрхэр Монгол - бүх төрлийн угаалга, цэвэрлэгээний төхөөрөмж: Герман чанар Алфрэд Керхер Алфрэд Керхер нь Вүртэмбэргийн үйлдвэржилтийн эхэн үед шинийг санаачилан гар бие оролцож томоохон хувь нэмр оруулсан
Kärcher Mongolia, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, сэлбэ Кэрхэр Монгол - бүх төрлийн угаалга, цэвэрлэгээний төхөөрөмж: Герман чанар Алфрэд Керхер Алфрэд Керхер нь Вүртэмбэргийн үйлдвэржилтийн эхэн үед шинийг санаачилан гар бие оролцож томоохон хувь нэмр оруулсан
ECOLAB Mongolia Public Group | FacebookИнгээд 1922 оны 11 сард Тутанхамон хааны битүүмжилсэн бунханг олсон Лорд Египетэд ирснээсээ хоёр сарын дараа буюу 1923 оны 4-р сарын 5-нд нас баржээ
ECOLAB Mongolia Public Group | FacebookИнгээд 1922 оны 11 сард Тутанхамон хааны битүүмжилсэн бунханг олсон Лорд Египетэд ирснээсээ хоёр сарын дараа буюу 1923 оны 4-р сарын 5-нд нас баржээ