гар ариутгалын чанарын хяналт

гар ариутгалын чанарын хяналт

Барилгын угсралтын ажлын чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах Барилгын угсралтын ажлын явцад Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлуудыг бүрэн арилгаж, улсын байцаагчийн акт, албан шаардлагын биелэлтийг№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН Утас: НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР Б ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ No Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт Хяналт шалгалтын асуултууд Батлагдсан оноо Авсан оноо 1ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ ГАР УГААЛТЫГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Тайлбар0,2 гэсэн оноогоор үнэлнэ /16 оноо авсан бол хангалттай, 12-оос доош оноо авсан бол Чанарын хяналт, байгууллагын дотоод
Гар ариутгагч бүтээгдэхүүн, ариутгалын спиртийн хомсдол Хяналт шалгалтаар гар ариутгагч спирт, ариутгалын шингэн бодисуудын нөөц хангамж хангалттай, хомсдол үүсээгүй байна Худалдан борлуулагдаж буй үнийн хувьд хэмжээ, нэр төрлөөсөө хамаараад
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарМэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд 2020 оны 09 дүгээр сарын 15-наас эхлэн “Цөмийн технологи-Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал” сэдэвт сарын аяныг зохион байгуулж байна
Mongolia - disinfection and sterilisation monЭмнэлгийн багаж хэрэгслийн ариутгалын ариун чанарын түвшинг DIN EN 556 буюу /SAL-Sterility Assurance Level/ үнэлэхдээ тодорхой хэмжүүрээр шалгадаг Хэвийн үзүүлэлт: SAL=10·6
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлтбаталгаажилт, чанарын хяналт • Нянгийн тэсвэржилтийг судлах • Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээ, журам • Үйлчлүүлэгчдийн дунд эмэнд тэсвэртэй нянгийн тандалт Анхаарах асуудал
УУЛ УУРХАЙ,ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ БА УСНЫ ХЯНАЛТ Гар ажиллагаатай түвшин хэмжигч Үйл ажиллагаа- 8 цэгт усны чанарын хяналт шинжилгээ явуулж, үр дүнг сум орон нутаг болон олон нийтэд усны сургалт хийж танилцуулсан
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлтбаталгаажилт, чанарын хяналт • Нянгийн тэсвэржилтийг судлах • Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээ, журам • Үйлчлүүлэгчдийн дунд эмэнд тэсвэртэй нянгийн тандалт Анхаарах асуудал
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарМэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд 2020 оны 09 дүгээр сарын 15-наас эхлэн “Цөмийн технологи-Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал” сэдэвт сарын аяныг зохион байгуулж байна
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарМэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд 2020 оны 09 дүгээр сарын 15-наас эхлэн “Цөмийн технологи-Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал” сэдэвт сарын аяныг зохион байгуулж байна
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН Утас: НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР Б ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ No Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт Хяналт шалгалтын асуултууд Батлагдсан оноо Авсан оноо 1
Mongolia - disinfection and sterilisation monЭмнэлгийн багаж хэрэгслийн ариутгалын ариун чанарын түвшинг DIN EN 556 буюу /SAL-Sterility Assurance Level/ үнэлэхдээ тодорхой хэмжүүрээр шалгадаг Хэвийн үзүүлэлт: SAL=10·6
Гар ариутгагч бүтээгдэхүүн, ариутгалын спиртийн хомсдол Хяналт шалгалтаар гар ариутгагч спирт, ариутгалын шингэн бодисуудын нөөц хангамж хангалттай, хомсдол үүсээгүй байна Худалдан борлуулагдаж буй үнийн хувьд хэмжээ, нэр төрлөөсөө хамаараад
Mongolia - disinfection and sterilisation monЭмнэлгийн багаж хэрэгслийн ариутгалын ариун чанарын түвшинг DIN EN 556 буюу /SAL-Sterility Assurance Level/ үнэлэхдээ тодорхой хэмжүүрээр шалгадаг Хэвийн үзүүлэлт: SAL=10·6
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ ГАР УГААЛТЫГ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Тайлбар0,2 гэсэн оноогоор үнэлнэ /16 оноо авсан бол хангалттай, 12-оос доош оноо авсан бол Чанарын хяналт, байгууллагын дотоод
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлтбаталгаажилт, чанарын хяналт • Нянгийн тэсвэржилтийг судлах • Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээ, журам • Үйлчлүүлэгчдийн дунд эмэнд тэсвэртэй нянгийн тандалт Анхаарах асуудал
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлтбаталгаажилт, чанарын хяналт • Нянгийн тэсвэржилтийг судлах • Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээ, журам • Үйлчлүүлэгчдийн дунд эмэнд тэсвэртэй нянгийн тандалт Анхаарах асуудал
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлтбаталгаажилт, чанарын хяналт • Нянгийн тэсвэржилтийг судлах • Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээ, журам • Үйлчлүүлэгчдийн дунд эмэнд тэсвэртэй нянгийн тандалт Анхаарах асуудал
УУЛ УУРХАЙ,ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ БА УСНЫ ХЯНАЛТ Гар ажиллагаатай түвшин хэмжигч Үйл ажиллагаа- 8 цэгт усны чанарын хяналт шинжилгээ явуулж, үр дүнг сум орон нутаг болон олон нийтэд усны сургалт хийж танилцуулсан
Барилгын угсралтын ажлын чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах Барилгын угсралтын ажлын явцад Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлуудыг бүрэн арилгаж, улсын байцаагчийн акт, албан шаардлагын биелэлтийг
УУЛ УУРХАЙ,ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ БА УСНЫ ХЯНАЛТ Гар ажиллагаатай түвшин хэмжигч Үйл ажиллагаа- 8 цэгт усны чанарын хяналт шинжилгээ явуулж, үр дүнг сум орон нутаг болон олон нийтэд усны сургалт хийж танилцуулсан
Mongolia - disinfection and sterilisation monЭмнэлгийн багаж хэрэгслийн ариутгалын ариун чанарын түвшинг DIN EN 556 буюу /SAL-Sterility Assurance Level/ үнэлэхдээ тодорхой хэмжүүрээр шалгадаг Хэвийн үзүүлэлт: SAL=10·6
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН Утас: НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР Б ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ No Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт Хяналт шалгалтын асуултууд Батлагдсан оноо Авсан оноо 1
Барилгын угсралтын ажлын чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах Барилгын угсралтын ажлын явцад Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлуудыг бүрэн арилгаж, улсын байцаагчийн акт, албан шаардлагын биелэлтийг
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН Утас: НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР Б ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ No Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт Хяналт шалгалтын асуултууд Батлагдсан оноо Авсан оноо 1