урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гар ариутгагч бодисонд санал болгож буй архины агууламж юу вэ

  • Нүүр хуудас
  • /
  • урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гар ариутгагч бодисонд санал болгож буй архины агууламж юу вэ

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гар ариутгагч бодисонд санал болгож буй архины агууламж юу вэ

ONLINE ILTGEL 1 - Yumpuнэгэн болгож буй хүмүүжлийн арга барил амь бөхтэй байна Шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөрөөр бага ангийн хүүхдүүдэд ямар нэг оноо, дүн тавьдаггүй боловч хүүхдүүдийг таван хошуу, смайл дүрс,ONLINE ILTGEL 1 - Yumpuнэгэн болгож буй хүмүүжлийн арга барил амь бөхтэй байна Шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөрөөр бага ангийн хүүхдүүдэд ямар нэг оноо, дүн тавьдаггүй боловч хүүхдүүдийг таван хошуу, смайл дүрс,ONLINE ILTGEL 1 - Yumpuнэгэн болгож буй хүмүүжлийн арга барил амь бөхтэй байна Шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөрөөр бага ангийн хүүхдүүдэд ямар нэг оноо, дүн тавьдаггүй боловч хүүхдүүдийг таван хошуу, смайл дүрс,
ONLINE ILTGEL 1 - Yumpuнэгэн болгож буй хүмүүжлийн арга барил амь бөхтэй байна Шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөрөөр бага ангийн хүүхдүүдэд ямар нэг оноо, дүн тавьдаггүй боловч хүүхдүүдийг таван хошуу, смайл дүрс,
ONLINE ILTGEL 1 - Yumpuнэгэн болгож буй хүмүүжлийн арга барил амь бөхтэй байна Шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөрөөр бага ангийн хүүхдүүдэд ямар нэг оноо, дүн тавьдаггүй боловч хүүхдүүдийг таван хошуу, смайл дүрс,