гель бактерийн эсрэг галон богота

гель бактерийн эсрэг галон богота

Онцлох мэдээ - Нийтийн сонинЭрх баригчид эхлээд долоо, дараа нь арав нь нас барсан гэж мэдээлж байсан Амиа алдагсдын дунд Богота хотын 17-27 насны долоон залуу, мөн Соачад дахиад гурван хүн, нийслэлийн ойролцоох хотОнцлох мэдээ - Нийтийн сонинЭрх баригчид эхлээд долоо, дараа нь арав нь нас барсан гэж мэдээлж байсан Амиа алдагсдын дунд Богота хотын 17-27 насны долоон залуу, мөн Соачад дахиад гурван хүн, нийслэлийн ойролцоох хотОнцлох мэдээ - Нийтийн сонинЭрх баригчид эхлээд долоо, дараа нь арав нь нас барсан гэж мэдээлж байсан Амиа алдагсдын дунд Богота хотын 17-27 насны долоон залуу, мөн Соачад дахиад гурван хүн, нийслэлийн ойролцоох хот
Онцлох мэдээ - Нийтийн сонинЭрх баригчид эхлээд долоо, дараа нь арав нь нас барсан гэж мэдээлж байсан Амиа алдагсдын дунд Богота хотын 17-27 насны долоон залуу, мөн Соачад дахиад гурван хүн, нийслэлийн ойролцоох хот
Онцлох мэдээ - Нийтийн сонинЭрх баригчид эхлээд долоо, дараа нь арав нь нас барсан гэж мэдээлж байсан Амиа алдагсдын дунд Богота хотын 17-27 насны долоон залуу, мөн Соачад дахиад гурван хүн, нийслэлийн ойролцоох хот