Colorado springs co-д гар ариутгагч бодис байдаг уу?

Colorado springs co-д гар ариутгагч бодис байдаг уу?

Эзэн хичээвэл Заяа хичээнэ2 Хүүхэд харах хүн гэдэг бол томоос том асуудал Аав, ээж байдаг ч манай гэрийн хувьд айлаас 4-лээ болохоор хэний хүүхдийг харах уу гэдэг асуудал гардаг Дээр нь хүүхэд харах хүсэл байдаггүйЭзэн хичээвэл Заяа хичээнэ2 Хүүхэд харах хүн гэдэг бол томоос том асуудал Аав, ээж байдаг ч манай гэрийн хувьд айлаас 4-лээ болохоор хэний хүүхдийг харах уу гэдэг асуудал гардаг Дээр нь хүүхэд харах хүсэл байдаггүйЭзэн хичээвэл Заяа хичээнэ2 Хүүхэд харах хүн гэдэг бол томоос том асуудал Аав, ээж байдаг ч манай гэрийн хувьд айлаас 4-лээ болохоор хэний хүүхдийг харах уу гэдэг асуудал гардаг Дээр нь хүүхэд харах хүсэл байдаггүй
Эзэн хичээвэл Заяа хичээнэ2 Хүүхэд харах хүн гэдэг бол томоос том асуудал Аав, ээж байдаг ч манай гэрийн хувьд айлаас 4-лээ болохоор хэний хүүхдийг харах уу гэдэг асуудал гардаг Дээр нь хүүхэд харах хүсэл байдаггүй
Эзэн хичээвэл Заяа хичээнэ2 Хүүхэд харах хүн гэдэг бол томоос том асуудал Аав, ээж байдаг ч манай гэрийн хувьд айлаас 4-лээ болохоор хэний хүүхдийг харах уу гэдэг асуудал гардаг Дээр нь хүүхэд харах хүсэл байдаггүй