ариутгагч түгээх тусгай зөвшөөрлийн өртөг

ариутгагч түгээх тусгай зөвшөөрлийн өртөг

54Сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн Bottom of Form Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 03 –ны өдрийн А/53 дугаар тушаалын хавсралт Загвар 1 2018-01-02 Сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудалУс ариутгагч, нэрэгчНийт төсөвт өртөг: 34,799,220 ₮ Эрдэнэт үйлдвэр нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ус ариутгагч, Тусгай зөвшөөрлийн нэр # Тоног төхөөрөмжийн кодwwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал223 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай өргөдлийг тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 180-аас доошгүй хоногийн өмнө гаргана 224
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт141Тусгай зөвшөөрлийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд зааснаас гадна доор дурдсан үндэслэлээр 90 хүртэл хоногийн хугацаагаар түдгэлзүүлж болно:
Ус ариутгагч, нэрэгчНийт төсөвт өртөг: 34,799,220 ₮ Эрдэнэт үйлдвэр нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ус ариутгагч, Тусгай зөвшөөрлийн нэр # Тоног төхөөрөмжийн код
Ус ариутгагч, нэрэгчНийт төсөвт өртөг: 34,799,220 ₮ Эрдэнэт үйлдвэр нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ус ариутгагч, Тусгай зөвшөөрлийн нэр # Тоног төхөөрөмжийн код
Мэдээлэл түгээх гадна дэлгэцТухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг: 25,000,000 ₮ газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Мэдээлэл түгээх гадна Тусгай зөвшөөрлийн нэр #
Мэдээлэл түгээх гадна дэлгэцТухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг: 25,000,000 ₮ газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Мэдээлэл түгээх гадна Тусгай зөвшөөрлийн нэр #
Төмөрзамын суурь бүтэц барих тусгай зөвшөөрөл олголоо Зам, тээврийн яамнаас олгож буй зөвшөөрлийн жагсаалт 2015/03/31; Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвлөмж 2019/10/07
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛӨӨ БУСДАД ТҮРЭЭСЛҮҮЛЖ БОЛОХГҮЙЭнэ төрлийн бизнес эрхлэгчид тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссаныг мэдээгүй байх, тусгай зөвшөөрлөө бусдад түрээслүүлэх, татварын албаны нэгдсэн системд холбогдоогүй, төлбөрийн баримт
Автотээврийн жишиг тариф батлах тухай тушаалын төсөлд Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвлөмж 2020//28; Зам, тээврийн яамнаас олгож буй зөвшөөрлийн жагсаалт 2015/03/31
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХуулийнЦахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн агуулга 1 Тусгай зөвшөөрөл авахыг хүссэн өргөдөл Өргөдлийг Хавсралт ¹1-д заасан маягтийн дагуу гаргана 2
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт222Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг зохих ёсоор биелүүлсэн бөгөөд техник, технологийн хувьд цаашид үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөл, боломжтой гэж
Мэдээлэл түгээх гадна дэлгэцТухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг: 25,000,000 ₮ газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Мэдээлэл түгээх гадна Тусгай зөвшөөрлийн нэр #
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт141Тусгай зөвшөөрлийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд зааснаас гадна доор дурдсан үндэслэлээр 90 хүртэл хоногийн хугацаагаар түдгэлзүүлж болно:
54Сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн Bottom of Form Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 03 –ны өдрийн А/53 дугаар тушаалын хавсралт Загвар 1 2018-01-02 Сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХуулийнЦахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн агуулга 1 Тусгай зөвшөөрөл авахыг хүссэн өргөдөл Өргөдлийг Хавсралт ¹1-д заасан маягтийн дагуу гаргана 2
54Сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн Bottom of Form Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 03 –ны өдрийн А/53 дугаар тушаалын хавсралт Загвар 1 2018-01-02 Сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал
54Сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн Bottom of Form Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 03 –ны өдрийн А/53 дугаар тушаалын хавсралт Загвар 1 2018-01-02 Сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛӨӨ БУСДАД ТҮРЭЭСЛҮҮЛЖ БОЛОХГҮЙЭнэ төрлийн бизнес эрхлэгчид тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссаныг мэдээгүй байх, тусгай зөвшөөрлөө бусдад түрээслүүлэх, татварын албаны нэгдсэн системд холбогдоогүй, төлбөрийн баримт
Төмөрзамын суурь бүтэц барих тусгай зөвшөөрөл олголоо Зам, тээврийн яамнаас олгож буй зөвшөөрлийн жагсаалт 2015/03/31; Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвлөмж 2019/10/07
54Сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн Bottom of Form Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 03 –ны өдрийн А/53 дугаар тушаалын хавсралт Загвар 1 2018-01-02 Сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт222Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг зохих ёсоор биелүүлсэн бөгөөд техник, технологийн хувьд цаашид үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөл, боломжтой гэж
Мэдээлэл түгээх гадна дэлгэцТухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг: 25,000,000 ₮ газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Мэдээлэл түгээх гадна Тусгай зөвшөөрлийн нэр #
Ус ариутгагч, нэрэгчНийт төсөвт өртөг: 34,799,220 ₮ Эрдэнэт үйлдвэр нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ус ариутгагч, Тусгай зөвшөөрлийн нэр # Тоног төхөөрөмжийн код
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт141Тусгай зөвшөөрлийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд зааснаас гадна доор дурдсан үндэслэлээр 90 хүртэл хоногийн хугацаагаар түдгэлзүүлж болно: