ариутгагч компанийн санхүүгийн зорилтууд

ариутгагч компанийн санхүүгийн зорилтууд

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 2011Компанийн сайн засаглалын сургалтыг Олон улсын Санхүүгийн корпорацитай 1 АНУ-ын Хөгжлийн агентлаг болон КЗХТ, КЗ-н хэрэгсэл, 2013 оны 5 дугаар сарКОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 2011Компанийн сайн засаглалын сургалтыг Олон улсын Санхүүгийн корпорацитай 1 АНУ-ын Хөгжлийн агентлаг болон КЗХТ, КЗ-н хэрэгсэл, 2013 оны 5 дугаар сарҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН Компанийн товч танилцуулгаКомпанийн үйл ажиллагааны талаарх зарим статистик үзүүлэлттэй Хавсралт 1-ээс, санхүүгийн тайланг МХБ-ийн цахим хуудаснаас танилцах боломжтой
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт592 Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан үнэн зөв болохыг тодорхойлж Засаг дарга, орон нутгийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч гарын үсэг зурна 593
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт617Компанийн жилийн болон улирал тутмын санхүүгийн тайланг Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 18, 19 дүгээр зүйлд заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх
ҮАГ Санхүүгийн тайлангийн аудитын гарын авлагаҮАГ Санхүүгийн тайлангийн аудитын гарын авлага 1 1 ҮНДЭСНИЙ АУДИТИЙН ГАЗАР Санхүүгийн тайлангийн аудитийн гарын авлага АГУУЛГА 1 дүгээр бүлэг Оршил 2 дугаар бүлэг Санхүүгийн аудитын зорилтууд 3 дугаар бүлэг
Компанийн ирээдүйн зорилго, зорилтууд - FRONTIER LAND GROUPКомпанийн ирээдүйн зорилго, зорилтууд Тус компани нь Монгол Улсад явуулж буй үл хөдлөх хөрөнгийн бүтээн босголт, хөрөнгө оруулалт, түрээс, менежментийн үйл ажиллагаагаа тэлэхийн сацуу
СЭЗДС-ийн хичээлийн C Компанийн нийгмийн Хариуцлага ба КОМпаНийН НийГМийН ХариуцЛаГа ба ТОГТВОрТОй ХөГжЛийН ЗОриЛТууд – ТуЛГарч буй бэрХшээЛүүд ба ХэТийН чиГ ХаНдЛаГа КоМпАНИйН НИйГМИйН ХАрИУцлАГА (КНХ) олоН ЯНЗыН ТоДорХойлолТУУД,
“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНКомпанийн санхүүгийн тогтолцоо болон санхүүгийн удирдлагын хяналтын системийг шинэчилэн сайжруулж, цогцолборууд дээр мөрдөх бүртгэлийн стандартуудыг тогтооно
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт592 Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан үнэн зөв болохыг тодорхойлж Засаг дарга, орон нутгийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч гарын үсэг зурна 593
“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНКомпанийн санхүүгийн тогтолцоо болон санхүүгийн удирдлагын хяналтын системийг шинэчилэн сайжруулж, цогцолборууд дээр мөрдөх бүртгэлийн стандартуудыг тогтооно
ҮАГ Санхүүгийн тайлангийн аудитын гарын авлагаҮАГ Санхүүгийн тайлангийн аудитын гарын авлага 1 1 ҮНДЭСНИЙ АУДИТИЙН ГАЗАР Санхүүгийн тайлангийн аудитийн гарын авлага АГУУЛГА 1 дүгээр бүлэг Оршил 2 дугаар бүлэг Санхүүгийн аудитын зорилтууд 3 дугаар бүлэг
калгари бетон компанийн мэдээлэлКОМПАНИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ Эрхэм зорилго, Зорилт, Уриа, Үнэт зүйлс 2 2016 ОНЫ НЭГДСЭН ЗОРИЛТУУД 3 БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 2016 оны үйл ажиллагааны тойм Зах зээл 4 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ 5
“МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖИЛД КОМПАНИЙН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН зорилтууд /sdg/ 241 шалгуур үзүүлэлт 17 зорилго 169 зорилт 2012 онд Рио Де Жанейро хотод болсон НҮБ-ын чуулганы үеэр анхлан санаачилсан 2015 оны 9-р сард НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблайн чуулганаар батлагдсан
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт617Компанийн жилийн болон улирал тутмын санхүүгийн тайланг Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 18, 19 дүгээр зүйлд заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх
“МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖИЛД КОМПАНИЙН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН зорилтууд /sdg/ 241 шалгуур үзүүлэлт 17 зорилго 169 зорилт 2012 онд Рио Де Жанейро хотод болсон НҮБ-ын чуулганы үеэр анхлан санаачилсан 2015 оны 9-р сард НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблайн чуулганаар батлагдсан
Danny`s blog: ТӨСЛИЙН ЗАГВАР /ерөнхий/Санхүүгийн чадавх: Төслийн хамтрагчийн хөрөнгийн баталгаа: зорилтууд 141 Төслийн зорилго, зорилтууд 42 Компанийн ажиллах хүчний тооцоо
Тайлангийн шинжилгээ лекц,семинар :|: BujeeСанхүүгийн шинжлэх ухааны судлах зүйл , агуулга, шинжилгээний гүйцэтгэх үүрэг 1 Санхүүгийн шинжлэх ухааны судлах зүйл, 2 Санхүүгийн удирдлагийн зорилго, зорилтууд ба үүрэг 3
“МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖИЛД КОМПАНИЙН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН зорилтууд /sdg/ 241 шалгуур үзүүлэлт 17 зорилго 169 зорилт 2012 онд Рио Де Жанейро хотод болсон НҮБ-ын чуулганы үеэр анхлан санаачилсан 2015 оны 9-р сард НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблайн чуулганаар батлагдсан
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН Компанийн товч танилцуулгаКомпанийн үйл ажиллагааны талаарх зарим статистик үзүүлэлттэй Хавсралт 1-ээс, санхүүгийн тайланг МХБ-ийн цахим хуудаснаас танилцах боломжтой
калгари бетон компанийн мэдээлэлКОМПАНИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ Эрхэм зорилго, Зорилт, Уриа, Үнэт зүйлс 2 2016 ОНЫ НЭГДСЭН ЗОРИЛТУУД 3 БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 2016 оны үйл ажиллагааны тойм Зах зээл 4 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ 5
Компанийн ирээдүйн зорилго, зорилтууд - FRONTIER LAND GROUPКомпанийн ирээдүйн зорилго, зорилтууд Тус компани нь Монгол Улсад явуулж буй үл хөдлөх хөрөнгийн бүтээн босголт, хөрөнгө оруулалт, түрээс, менежментийн үйл ажиллагаагаа тэлэхийн сацуу
КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 2011Компанийн сайн засаглалын сургалтыг Олон улсын Санхүүгийн корпорацитай 1 АНУ-ын Хөгжлийн агентлаг болон КЗХТ, КЗ-н хэрэгсэл, 2013 оны 5 дугаар сар
СЭЗДС-ийн хичээлийн C Компанийн нийгмийн Хариуцлага ба КОМпаНийН НийГМийН ХариуцЛаГа ба ТОГТВОрТОй ХөГжЛийН ЗОриЛТууд – ТуЛГарч буй бэрХшээЛүүд ба ХэТийН чиГ ХаНдЛаГа КоМпАНИйН НИйГМИйН ХАрИУцлАГА (КНХ) олоН ЯНЗыН ТоДорХойлолТУУД,
Компанийн ирээдүйн зорилго, зорилтууд - FRONTIER LAND GROUPКомпанийн ирээдүйн зорилго, зорилтууд Тус компани нь Монгол Улсад явуулж буй үл хөдлөх хөрөнгийн бүтээн босголт, хөрөнгө оруулалт, түрээс, менежментийн үйл ажиллагаагаа тэлэхийн сацуу
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН Компанийн товч танилцуулгаКомпанийн үйл ажиллагааны талаарх зарим статистик үзүүлэлттэй Хавсралт 1-ээс, санхүүгийн тайланг МХБ-ийн цахим хуудаснаас танилцах боломжтой