тэвчээртэй байх аюулгүй байдлын дэвтэрт зориулсан гарын эрүүл ахуй

  • Нүүр хуудас
  • /
  • тэвчээртэй байх аюулгүй байдлын дэвтэрт зориулсан гарын эрүүл ахуй

тэвчээртэй байх аюулгүй байдлын дэвтэрт зориулсан гарын эрүүл ахуй

ББАТТАЙВАН: АНХАН ШАТНЫ УДИРДАХ АЖИЛТНУУД АЖИЛ САЙЖРУУЛАХ -Эрдэнэт үйлдвэрийн ХАБЭАХэлтэс нь болзошгүй осол аваараас ажиллагчдыг урьдчилан сэргийлэх, тэдний эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад анхаарал тавин ажилладаг Энэ ажлын хүрээнд ямар ажил хийгдэж буй тал…wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтЧанар, аюулгүй байдлын болон сувилахуйн албанаас хийсэн чанарын дотоод хяналтын тайлан, авсан арга хэмжээ; 5, 4, 3, 2, 0 137Мэс заслын өрөөг камержуулсан байхwwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт1316 хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагаа, сэлгээний ажилд холбоотой ажилтны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, хөдлөх бүрэлдэхүүн, ачааны бүрэн бүтэнг хангах 132
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт-Уурхай бүр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн заавар боловсруулан нийт ажилтнуудад танилцуулж, гарын үсэг зуруулах ба энэ дүрмийн 2б-д заасны дагуу бүртгэнэ
Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам613Нийтийн зориулалттай орон сууцанд барилгын төлөвлөлт, эрүүл ахуй, чанар аюулгүй байдлын норм зөрчсөн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхийг хориглоно Үүнд:
: Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааХөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа Шинээр ажилтан бэлтгэх ү еийн х ө д ө лм ө рийн аюулг ү й ажиллагаа, эр үү л ахуйн су
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт-Уурхай бүр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн заавар боловсруулан нийт ажилтнуудад танилцуулж, гарын үсэг зуруулах ба энэ дүрмийн 2б-д заасны дагуу бүртгэнэ
Мал Эмнэлгийн Газар - ХуульМал, амьтны тэжээлийн аюулгүй байдлын хяналт 221Мал, амьтны тэжээлийн аюулгүй байдлын хяналт нь дараах шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг нотлоход чиглэгдэнэ:
Мал Эмнэлгийн Газар - ХуульМал, амьтны тэжээлийн аюулгүй байдлын хяналт 221Мал, амьтны тэжээлийн аюулгүй байдлын хяналт нь дараах шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг нотлоход чиглэгдэнэ:
Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам613Нийтийн зориулалттай орон сууцанд барилгын төлөвлөлт, эрүүл ахуй, чанар аюулгүй байдлын норм зөрчсөн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхийг хориглоно Үүнд:
airportgovmnАюулгүй байдлын ажилтан нь ажиллах явцдаа дадлага туршлагаа бататгах зорилгоор давтан эрүүл ахуй, аюулгүйн мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байх ба эрүүл ахуйн талаар заавар зөвлөмж
: Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааХөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа Шинээр ажилтан бэлтгэх ү еийн х ө д ө лм ө рийн аюулг ү й ажиллагаа, эр үү л ахуйн су
ХҮҮХДИЙГ СУРГУУЛЬД БЭЛТГЭХЭД БАГШИЙН ҮҮРГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын тухай ойлголт, түүний бүтэц, шалгуур үзүүлэлт боловсруулсан байдал эрүүл мэнд, аюулгүй байдал гэсэн 3 бүрэлдэхүүнээс биеийн хөдөлгөөн 2 Хүүхдийн
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт435Энэхүү журмын 43 зүйлд хамаарах бүртгэл, мэдээллийг сум, дүүргийн малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлын мэргэжилтэн хариуцах ба холбогдох мэдээллийг бүртгэлийн нэгдсэн программд
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтЧанар, аюулгүй байдлын болон сувилахуйн албанаас хийсэн чанарын дотоод хяналтын тайлан, авсан арга хэмжээ; 5, 4, 3, 2, 0 137Мэс заслын өрөөг камержуулсан байх
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт23аюулгүй байдлын бүсийн дэглэм, журам зөрчсөн бол хүнийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт435Энэхүү журмын 43 зүйлд хамаарах бүртгэл, мэдээллийг сум, дүүргийн малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлын мэргэжилтэн хариуцах ба холбогдох мэдээллийг бүртгэлийн нэгдсэн программд
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт1316 хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагаа, сэлгээний ажилд холбоотой ажилтны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, хөдлөх бүрэлдэхүүн, ачааны бүрэн бүтэнг хангах 132
airportgovmnАюулгүй байдлын ажилтан нь ажиллах явцдаа дадлага туршлагаа бататгах зорилгоор давтан эрүүл ахуй, аюулгүйн мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байх ба эрүүл ахуйн талаар заавар зөвлөмж
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтЧанар, аюулгүй байдлын болон сувилахуйн албанаас хийсэн чанарын дотоод хяналтын тайлан, авсан арга хэмжээ; 5, 4, 3, 2, 0 137Мэс заслын өрөөг камержуулсан байх
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт435Энэхүү журмын 43 зүйлд хамаарах бүртгэл, мэдээллийг сум, дүүргийн малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлын мэргэжилтэн хариуцах ба холбогдох мэдээллийг бүртгэлийн нэгдсэн программд
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт23аюулгүй байдлын бүсийн дэглэм, журам зөрчсөн бол хүнийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт1316 хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагаа, сэлгээний ажилд холбоотой ажилтны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, хөдлөх бүрэлдэхүүн, ачааны бүрэн бүтэнг хангах 132
Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам613Нийтийн зориулалттай орон сууцанд барилгын төлөвлөлт, эрүүл ахуй, чанар аюулгүй байдлын норм зөрчсөн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхийг хориглоно Үүнд:
: Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааХөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа Шинээр ажилтан бэлтгэх ү еийн х ө д ө лм ө рийн аюулг ү й ажиллагаа, эр үү л ахуйн су
Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам613Нийтийн зориулалттай орон сууцанд барилгын төлөвлөлт, эрүүл ахуй, чанар аюулгүй байдлын норм зөрчсөн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхийг хориглоно Үүнд: