ариутгагч түгээх тусгай зөвшөөрөл

ариутгагч түгээх тусгай зөвшөөрөл

wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага нь тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, холбогдох бусад баримт бичгийг хянан үзэж, тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх тухай асуудлыг хуульд өөрөөрТусгай зөвшөөрөл || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Тусгай зөвшөөрөл Тус компани нь хуулийн дагуу Эрчим хүчний яам, эрчим хүчний зохицуулах хороо, УСХТөвөөс олгосон зөвшөөрлөөр 9 төрлийн лицензийг эзэмшин ажиллаж байна Цахилгаан түгээхТусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвлөмж Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвлөмж 2020//28 Зам, тээврийн яамнаас олгож буй зөвшөөрлийн жагсаалт
Тусгай зөвшөөрөл || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Тусгай зөвшөөрөл Тус компани нь хуулийн дагуу Эрчим хүчний яам, эрчим хүчний зохицуулах хороо, УСХТөвөөс олгосон зөвшөөрлөөр 9 төрлийн лицензийг эзэмшин ажиллаж байна Цахилгаан түгээх
Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвлөмж Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвлөмж 2020//28 Зам, тээврийн яамнаас олгож буй зөвшөөрлийн жагсаалт
Тусгай зөвшөөрөл || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Тусгай зөвшөөрөл Тус компани нь хуулийн дагуу Эрчим хүчний яам, эрчим хүчний зохицуулах хороо, УСХТөвөөс олгосон зөвшөөрлөөр 9 төрлийн лицензийг эзэмшин ажиллаж байна Цахилгаан түгээх
» Дулаан түгээх, дулаанаар хангах үйл ажиллагаа эрхэлж буй Улаанбаатар хотод дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах үйл ажиллагаа эрхэлж буй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн уулзалт-зөвлөгөөнийг нээж, Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дарга АТлейхан үг хэлсэн бөгөөд
Тусгай зөвшөөрөл | Эрчим хүчний яамТусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчдэд зориулсан зөвлөмж Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Тусгай зөвшөөрөл | Эрчим хүчний яамТусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчдэд зориулсан зөвлөмж Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ 16 дугаар зүйл Цахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөл 161 Цахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрлөөр хуулийн этгээдэд тухайн тодорхой нутаг дэвсгэрт
Тусгай зөвшөөрөл || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Тусгай зөвшөөрөл Тус компани нь хуулийн дагуу Эрчим хүчний яам, эрчим хүчний зохицуулах хороо, УСХТөвөөс олгосон зөвшөөрлөөр 9 төрлийн лицензийг эзэмшин ажиллаж байна Цахилгаан түгээх
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага нь тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, холбогдох бусад баримт бичгийг хянан үзэж, тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх тухай асуудлыг хуульд өөрөөр
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниудын жагсаалт | Эрчим Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой журамууд Эрчим хүчний барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиг компаниудын жагсаалтыг доорх холбоосоос татаж авч үзнэ үү
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниудын жагсаалт | Эрчим Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой журамууд Эрчим хүчний барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиг компаниудын жагсаалтыг доорх холбоосоос татаж авч үзнэ үү
Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвлөмж Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвлөмж 2020//28 Зам, тээврийн яамнаас олгож буй зөвшөөрлийн жагсаалт
УЛААНБААТАР ХОТЫН “ДУЛААН ТҮГЭЭХ, ХАНГАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ Улаанбаатар хотод дулаан түгээх, хангах үйл ажиллагаа эрхэлж буй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн уулзалт-зөвлөгөөн “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн хурлын танхимд боллоо
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага нь тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, холбогдох бусад баримт бичгийг хянан үзэж, тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх тухай асуудлыг хуульд өөрөөр
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт246Тусгай зөвшөөрөл олгогч тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх найдвартай ажиллагааг хангах, хэрэглэгчдийн эрчим хүчний хангамжийг
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт246Тусгай зөвшөөрөл олгогч тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх найдвартай ажиллагааг хангах, хэрэглэгчдийн эрчим хүчний хангамжийг
» Дулаан түгээх, дулаанаар хангах үйл ажиллагаа эрхэлж буй Улаанбаатар хотод дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах үйл ажиллагаа эрхэлж буй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн уулзалт-зөвлөгөөнийг нээж, Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дарга АТлейхан үг хэлсэн бөгөөд
Тусгай зөвшөөрөл | Эрчим хүчний яамТусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчдэд зориулсан зөвлөмж Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
» Дулаан түгээх, дулаанаар хангах үйл ажиллагаа эрхэлж буй Улаанбаатар хотод дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах үйл ажиллагаа эрхэлж буй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн уулзалт-зөвлөгөөнийг нээж, Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дарга АТлейхан үг хэлсэн бөгөөд
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага нь тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, холбогдох бусад баримт бичгийг хянан үзэж, тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх тухай асуудлыг хуульд өөрөөр
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХуулийнЦахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн агуулга 1 Тусгай зөвшөөрөл авахыг хүссэн өргөдөл Өргөдлийг Хавсралт ¹1-д заасан маягтийн дагуу гаргана 2
Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвлөмж Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвлөмж 2020//28 Зам, тээврийн яамнаас олгож буй зөвшөөрлийн жагсаалт
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ 16 дугаар зүйл Цахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөл 161 Цахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрлөөр хуулийн этгээдэд тухайн тодорхой нутаг дэвсгэрт