биотехнологи ариутгагч компанийн ажлын байр тамилнаду

  • Нүүр хуудас
  • /
  • биотехнологи ариутгагч компанийн ажлын байр тамилнаду

биотехнологи ариутгагч компанийн ажлын байр тамилнаду

Ногоон технологи, эрчим хүчний хэмнэлт-2018 үзэсгэлэн Зорилго: Монгол орны нөхцөлд тохирсон байгаль орчинд ээлтэй техник, технологи, инновацийн шинэ санаа, шийдлийг нэвтрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд сурталчлан таниулах,Ногоон технологи, эрчим хүчний хэмнэлт-2018 үзэсгэлэн Зорилго: Монгол орны нөхцөлд тохирсон байгаль орчинд ээлтэй техник, технологи, инновацийн шинэ санаа, шийдлийг нэвтрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд сурталчлан таниулах,Ногоон технологи, эрчим хүчний хэмнэлт-2018 үзэсгэлэн Зорилго: Монгол орны нөхцөлд тохирсон байгаль орчинд ээлтэй техник, технологи, инновацийн шинэ санаа, шийдлийг нэвтрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд сурталчлан таниулах,
Ногоон технологи, эрчим хүчний хэмнэлт-2018 үзэсгэлэн Зорилго: Монгол орны нөхцөлд тохирсон байгаль орчинд ээлтэй техник, технологи, инновацийн шинэ санаа, шийдлийг нэвтрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд сурталчлан таниулах,
Ногоон технологи, эрчим хүчний хэмнэлт-2018 үзэсгэлэн Зорилго: Монгол орны нөхцөлд тохирсон байгаль орчинд ээлтэй техник, технологи, инновацийн шинэ санаа, шийдлийг нэвтрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд сурталчлан таниулах,